ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси? Резервирайте час за консултация онлайн.
Адвокатски услуги от 1989
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ.ОПИТ. ВИСОКО МОТИВИРАН ЕКИП
Танчев и Чекелева e адвокатско дружество, което предоставя високо квалифицирани правни услуги и процесуално представителство пред юрисдикции на корпоративни клиенти от България и чужбина, както и на физически лица с юридически проблеми и сложни съдебни процедури.
ПОВЕЧЕ ЗА НАС
Адвокатско Дружество Танчев и Чекелева
Високите резултати, постигнати в исторически план от 1989 година до сега, основателно ни нареждат сред най-добрите на българския правен пазар. Танчев и Чекелева е водещо дружество в редица от своите основни сфери на дейност
Опит и професионализъм
Професионализъм е нашият основен девиз! Съчетан с 26-годишна юридическа практика води до висококачествено правно обслужване.
Екипът ни е обединение на високо мотивирани професионалисти със сериозен опит в различни сфери на юридическата практика. Характерна негова особеност е, че при решаването на различните казуси, правните проблеми се съобразяват и в бизнес отношение, което дава възможност за максимална защита интересите на нашите клиенти. 

С тези си умения екипът ни гарантира висококачествено и професионално правно обслужване, което предоставя на клиентелата оригинални, бързи и удобни решения в съответствие със спецификата на конкретната икономическа ситуация.
ПОВЕЧЕ ЗА НАШИЯТ ЕКИП
Сфери на дейност
Ние обединяваме висококачествена консултантска дейност с отлична практика в разрешаването на съдебни и арбитражни спорове.
Танчев и Чекелева е водещо дружество в редица от своите основни сфери на дейност, а именно:
 • Корпоративно право и търговски договори;
 • Сливания и придобивания; 
 • Данъчно, Банково и Финансово право; 
 • Правно-финансов инженеринг; 
 • Защита правата на кредитори; 
 • Административно право и процес; 
 • Трудово и осигурително право; 
 • Сделки с недвижими имоти и строителство;
 • Чуждестранни инвестиции; 
 • Защита правата на кредитори; 
 • Обществени поръчки;
 • Наказателно право и процес;
 • Представителство пред съд и арбитраж;
 • Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания;
ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ
Абонамент за правни услуги
Съществена част от дейността на “Танчев и Чекелева” е насочена към абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти.
Продуктът, който предлагаме в тази насока е комплексна услуга, заместваща в зависимост от конкретните параметри, изцяло или частично, обичайните функционални звена в структурата на едно търговско предприятие, а именно: юрисконсултското и договорно-правното, като задължението за организацията, осъществяването и пълната отговорност за тази дейност се поема от адвокатското дружество.

Следва да се отбележи, че абонаментното правно обслужване не изключва и варианти за работа само по определен юридически казус или по конкретен съдебен или арбитражен спор.

Абонаментното правно обслужване на корпоративни клиенти включва всички онези дейности, изброени в Раздел “Адвокатски услуги”, Подраздел “Корпоративно право и търговски договори”.
История
Повече от 26 години предоставяме юридически услуги на широк спектър от клиенти, които развиват дейност в различни страни и в различни сектори на бизнеса. Дългосрочните ни отношения с повечето от тях се основават на взаимно доверие, грижа, своевременни и ефективни действия от наша страна в техен интерес. Стремим се да бъдем гаранция за тяхното успешно израстване и развитие.
26 години юридическа практика
1989
През 1989 година, по време на действието на Указ № 56 за стопанската дейност основателите Румен Танчев и Димитър Димитров регистрират колективна фирма на граждани с предмет на дейност - извършване на правни услуги под наименованието КФ „Хермес-Танчев, Димитров”.
2004
В средата на 2004 година, след влизане в сила на новия Закон за адвокатурата, адвокатите от екипа паралелно създават Адвокатска кантора „Танчев и партньори”, която поема дейността, насочена в областта на процесуалното представителство пред съд и арбитраж.
2013
Адвокатско дружество Танчев и Чекелева създава офис в гр. Пловдив.
2015
Адвокатското дружество насочва дейността си основно към правно обслужване на корпоративни клиенти и развива сериозно направлението финансово-правен инженеринг, съвместно с водещи финансово-счетоводни фирми и одиторски компании.
2017
Дружеството развива успешно своята дейност в областта на правоното обсужване на корпоративни клиенти с чуждестранно участие.
1991
През 1991 година, с влизането в сила на Търговския закон, фирмата е реорганизирана в търговско дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование „Р&Д Консулт Трейдинг” ООД. По-късно юристите от екипа осъществяват дейността си и чрез още едно търговско дружество, а именно „Танчев Лега Консулт“ ООД.
2012
През 2012 година, част от работещите в двете търговски дружества и адвокатската кантора адвокати образуват Адвокатско дружество Танчев и Чекелева, вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Софийски градски съд с решение по ф.д. № 145/2012 г.
2014
Дружеството разраства своята основна дейност като привлича на работа високо квалифицирани юристи и адвокати на свободна практика.
2016
Мощно е застъпена дейността по извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, което води до отлични резултати за множество корпоративни клиенти.
2018
Адвокатското дружество е номинирано в категория "Кантора на годината" на Националните награди за правосъдие - 2018 г.
Адвокатски услуги
Адвокатско дружество Танчев и Чекелева предоставя широк спектър от правни услуги с високо качество в почти всички сфери на правото.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Корпоративно право и търговски договори
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Сливания и придобивания
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Несъстоятелност и защита правата на кредиторите
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Данъчно право
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Банково и финансово право
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Административно право и процес
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Трудово и осигурително право
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Сделки с недвижими имоти и строителство
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Чуждестранни инвестиции
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Обществени поръчки
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Семейно и наследствено право
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Наказателно право и процес
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Представителство пред съд и арбитраж
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания
Предимства
Квалифицирани адвокати
Нашият екип е съставен от високо квалифицирани адвокати, юристи и сътрудници.
Дългогодишен опит
Всички наши експерти и специалисти са с дългогодишен опит в различните сфери на правото.
Тясно сътрудничество с клиента
Ние работим в тясно сътрудничество с клиента и се стремим да отговорим на изискванията му в максимална степен и в рамките на действащото законодателство.
Гъвкави комплексни решения
Предлагаме гъвкави комплексни решения, правно обезпечаващи търговски, счетоводни, финансови, данъчни и административни ефекти.
Изгодни правни услуги
Умерена ценова политика.
Адвокати
Постигнатите успехи в работата ни се дължат на професионализма на нашите адвокати, юристи и сътрудници, на възможността да работим в екип, както и на успешното обединяване на качествената консултантска дейност с практиката в разрешаването на съдебни и арбитражни спорове.
РУМЕН ТРАЙЧЕВ ТАНЧЕВ
Управляващ съдружник
 • Търговско и корпоративно право;
 • Банково право;
 • Финансово право;
 • Вещно право;
 • Административно право и процес;
 • Облигационно право;
 • Наказателно право;
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
БИСЕРА ПАВЛОВА ЧЕКЕЛЕВА
Управляващ съдружник
 • Търговско и корпоративно право;
 • Трудово и осигурително право;
 • Вещно право;
 • Облигационно право;
 • Административно право и процес;
 • Семейно и наследствено право;
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
ОГНЯН НИКОЛОВ БАНДАКОВ
Асоцииран адвокат
 • Търговско и корпоративно право;
 • Банково право;
 • Авторско и патентно право;
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
Нашите партньори:
Адвокатско дружество Танчев и Чекелева предоставя на своите клиенти пълно и комплексно правно обслужване, стремейки се да реши всеки техен проблем. Доколокото обаче, предлагаме преди всичко правни услуги на територията на Р.България, ние поддържаме близки контакти и работим съвместно, както с други високо квалифицирани в различните области на правото български и чуждестранни адвокати, така и с множество специалисти от различни сфери на стопанския живот.

Наши партньори са водещи експерти в областта на финансите, кредита, икономиката, счетоводството, одита, банковото дело, преводаческите услуги, брокериджа на недвижими имоти, архитектурата, инвестиционното посредничество, маркетинга и пр.

Комплексните решения, които предлагаме, особено в областта на правно-финансовия инженеринг са изготвени с активното участие на нашите партньори, поради което те са на изключително високо професионално ниво.
Кариери:
Адвокатско дружество Танчев и Чекелева предлага нормална работна среда, работа в екип, която стимулира развитието на младите юристи, чрез непосредствени професионални наставления от нашите адвокати и експерти, както и гъвкавост в работното време, включително и дистанционна работа.

Ние проявяваме професионален интерес както към наскоро завършили талантливи юристи, така и към такива със солиден опит, за които е важна не само юридическия, но и търговския аспект при решаването на поставените от клиентите ни казуси и постигането на желаните от тях резултати.
ТАНЧЕВ И ЧЕКЕЛЕВА
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
Република България,
гр.София, п.к. 1000,
бул. „Княз Александър Дондуков” № 34,
вх. „В“, етаж 2, ап. 4

Бисера Чекелева: bc@tanchev-chekeleva.com
GSM: +359 887 724675;
Румен Танчев: rt@tanchev-chekeleva.com
GSM: +359 888 931539;
Огнян Бандаков: ob@tanchev-chekeleva,com
GSM: +359 887 185275.
тел.:
+359 2 987 05 54
+359 2 988 12 53
+359 2 981 52 67
факс:
+359 2 981 52 67
e-mail:
Свържи се с нас